Teokseni ovat maalauksia, installaatioita, performansseja ja ympäristötaideteoksia.

Liike, nopeus ja värien voima ovat töilleni ominaisia. Aihepiiriäni ovat myytit, lapsuus ja psykoerotiikka. Matematiikan runollisuus ja estetiikka ovat minulle läheisiä. Olen tutkinut tieteen ja taiteen välistä yhteyttä. Minua kiinnostaa neljäs ulottuvuus, liikkuminen ajassa ja henkimaailmassa.

Installaatioissani olen kuvannut ihmisten välistä yhteyttä ja aikaa viestinä, sen symboli voi olla ilmaan piirretty lause tai askelten jäljet hiekassa.

Ihmisten välinen vuoropuhelu ja kohtaaminen piirtävät jälkiä ikuisuuteen. Etsin teoksissani uusia näkökulmia ja yhteyksiä elämän suuriin ja pieniin kysymyksiin, usein pilke silmäkulmassa.

Olen matkalla kahteen suuntaan, eteenpäin ja taaksepäin, yhtä aikaa.